Godło Polski i flaga europejska
Treść podstrony

Regulamin imprez klasowych

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wyjść klasowych oraz organizowanych przez świetlicę

Regulamin zachowania się na przerwach

Regulamin zachowania w salach lekcyjnych

Regulamin korzystania z szatni sportowej

Regulamin prac klasowych i sprawdzianów

System nagród i kar


Punktowy system oceniania zachowania