Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

Janusz Korczak

 Opiekunowie samorządu uczniowskiego: 

mgr Alina Szymańska

mgr Barbara Sobkowiak

 

Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas IV-VII. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska. Rada  jest najwyższym organem SU. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli klas IV-VIII.

Jej głównym zadaniem jest:

  • koordynowanie pracy Samorządu,
  • podejmowanie decyzji związanych z działalnością uczniów na rzecz szkoły,
  • reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły, dzielnicy lub miasta.

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący: Marianna Kozaczko z kl.VIIIa

Z-ca przewodniczącego: Karol Hut z kl.VIa

 

                                                      

Samorząd Uczniowski powołał sekcje, które odpowiedzialne są za różne działania podejmowane na rzecz uczniów naszej szkoły. Od kilku lat sekcja dziennikarska rozwinęła swoją działalność i funkcjonuje jako koło dziennikarskie. Efektem pracy w kole jest ukazująca się szkolna gazetka Z Ostatniej Ławki.