Godło Polski i flaga europejska
Treść podstrony

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

Janusz Korczak

Rysunek piątki uśmiechniętych dzieci z napisem: Samorząd uczniowski

 Opiekunowie samorządu uczniowskiego: 

mgr Barbara Sobkowiak

mge Hanna Sokołowska

Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas IV-VIII. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska. Rada  jest najwyższym organem SU. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli klas IV-VIII.

Rysunek trójki dzieci, dziewczynka wrzuca głos do urny wyborczej

Jej głównym zadaniem jest:

 • koordynowanie pracy Samorządu,
 • podejmowanie decyzji związanych z działalnością uczniów na rzecz szkoły,
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły, dzielnicy lub miasta.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Nikola Tritt z kl. Va

Z-ca przewodniczącej: Natalia Tuliszka z kl. VIIIa

Sekretarz Oleksandr Mishchenko z kl. VIIIb    

Samorząd Uczniowski powołał sekcje, które odpowiedzialne są za różne działania podejmowane na rzecz uczniów naszej szkoły. Od kilku lat sekcja dziennikarska rozwinęła swoją działalność i funkcjonuje jako koło dziennikarskie. Efektem pracy w kole jest ukazująca się szkolna gazetka Z Ostatniej Ławki.


Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
<

W roku szkolnym 2021/2022 naszym głównym zadaniem była realizacja ogólnopolskiego Programu "Szkoła Demokracji".

Została ona szczęśliwie zakończona.

 

Zdobyliśmy z wyróżnieniem

certyfikat "Szkoły Demokracji"!!!

        

Chcemy podzielić się w skrócie tym, czym zajmowaliśmy się w ramach tego programu.

 

 

Jak przystało na prężną ekipę, rozpoczęliśmy w październiku od zorientowania się, jak uczniowie postrzegają nasza szkołę, jakie zmiany chcieliby w niej wprowadzić i dlaczego. By tego się dowiedzieć, zorganizowaliśmy debatę, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas IV-VIII, członkowie SU, Pani Dyrektor i opiekunki SU. Dyskutowaliśmy nad przedstawianymi pomysłami i dzięki temu później opracowaliśmy diagnozę i ustaliliśmy plan działania, poprzez który zdecydowaliśmy, jakie wyzwania - z pięciu obszarów wskazanych przez Program  - będziemy realizować. Wszystkie one związane były z uświadomieniem naszym koleżankom i kolegom, że to właśnie uczniowie mają duży wpływ na to, do jakiej szkoły chodzą; że warto włączyć się w życie szkoły. Oto zadania, którym sprostaliśmy:

 • Przedstawienie przez kandydatów do Prezydium SU – podczas spotkań z każdą klasą IV-VIII - programów wyborczych połączone z prezentacjami uświadamiającymi, czym jest demokracja, jaka rolę odgrywa SU oraz  jak ważne jest świadome wybieranie tych spośród nas, którzy mają reprezentować interesy wszystkich uczniów.
 • Spotkanie, podczas którego wymienialiśmy się doświadczeniami dotyczącymi sprawdzonych metod uczenia się, sposobów na to, by uczenie się nie nużyło i było jak najbardziej owocne.
 • Stworzenie na platformie Microsoft Teams nowego sposobu komunikacji między każdym uczniem a Samorządem Uczniowskim.
 • Spotkanie z ekspertem – pracownikiem schroniska dla zwierząt, podczas którego było można nie tylko dowiedzieć się wiele o adopcji psa lub kota, o pracy w schronisku, o specyfice różnych ras psów, lecz również zaprezentować swoich czworonożnych przyjaciół.

 

W ramach Programu uczestniczyliśmy w kilku ważnych szkoleniach online:

 • "Młody lider"
 • "Komunikacja i informowanie"
 • "Finansowanie"
 • "Debata oxfordzka"
 • "Inicjatywa obywatelska młodych".

Odbywaliśmy również spotkania online z naszą mentorką, która doradzała i inspirowała. Pisaliśmy na platformie Programu relacje z kolejnych etapów realizacji wyzwań. Na koniec tej krótkiej relacji chcemy podzielić się słowami, którymi każdy z nas podsumowuje tę kilkumiesięczną pracę.

Laura Werner: "Praca w Programie Szkoła Demokracji zdecydowanie poszerzyła skrzydła moich możliwości. Doświadczenia, które zdobyłam, na pewno wykorzystam w niedalekiej przyszłości."

Amelia Nowicka: "Program zdecydowanie nauczył mnie pracy w grupie, samodzielności w różnorodnych sprawach oraz tego, jak dobrze wykonywać powierzone mi zadania."

Damian Ratajczak: "Program sprawił, że nauczyłem się nie tylko wielu rzeczy od naszych trenerów; poznałem również, że na wiele mnie stać. Jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć w nim udział."

Karol Hut: Udział w Programie był niezwykle fascynującym przeżyciem, które chętnie powtórzyłbym jeszcze raz. Nauczyłem się ogromnie ciekawych rzeczy, które zdecydowanie przydadzą mi się w przyszłości".

Oliwia Kuźniarek: Dzięki programowi nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy. Jedną z ważniejszych jest to, że umiem lepiej współpracować z innymi.

Oliwia Walkowiak: Całe to wydarzenie nauczyło mnie dobrego podejmowania decyzji oraz tego, jak radzić sobie w grupie. Nauczyłam się odważniej wyrażać swoje zdanie oraz przedstawiać moje pomysły.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowania naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.